17 წლიანი გამოცდილება

მომსახურება

კარტრიჯების დამუხტვა

კარტრიჯების აღდგენა

ახალი კარტრიჯების გაყიდვა

პრინტერის შეკეთება

კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება

IT მხარდაჭერა

როგორ მიიღწევა ხარისხიანი მომსახურება

კომპანია ამზადებს მაღალკვალიფიციურ პერსონალს, რომელიც იზიარებს მის სულისკვეთებას, კერძოდ კი, ხარისხიან მომსახურებას, როგორც უმთავრეს მოთხოვნას. შემუშავებულია და ათვისებულია პრინტერების და კარტრიჯების ქარხნული ტექნოლოგიით პროფილაქტიკური მოვლა, რაც ხელს უწყობს ტექნიკის ეფექტურობასა და სიცოცხლის გახანგრძლივებას. თუმცა ორგტექნიკის ცვეთა გარდაუვალია, ჩვენი სპეციალისტების მიერ შესრულებული სამუშაო საგრძნობლად ანელებს ცვეთის პროცესს. რა თქმა უნდა, ეს შედეგები დიდი ეფექტურობით მიიღწევა იმ შემთხვევაში, თუ პრინტერი და კარტრიჯი არ არის გაფუჭებული სხვა კომპანიების თანამშრომლების მიერ, რომლებიც არ ფლობენ სათანადო ტექნოლოგიებსა და მეთოდებს. ჩვენი მხრიდან მზად ვართ გავაკეთოთ ყოველივე რაც შესაძლებელია, იმისთვის რომ თქვენი ტექნიკა იყოს სათანადო მდგომარეობაში.